Archive for the 'Prevajanje' Category

Jezikovni portal Evropa

Sunday, December 28th, 2008

Naletel na zanimivo spletno stran, jezikovni portal Evropa:

http://europa.eu/languages/sl/home

Portal ponuja številne informacije o 23 uradnih jezikih v 27 državah članic Evropske Unije. Spoštovanje jezikovne različnosti med državami Evrope je zapisano tudi v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, ki je dostopna na spletnem naslovu:

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sl/oj/2004/c_310/c_31020041216sl00410054.pdf

Na portalu imajo tudi razdelek na temo https://jeziki.elinguae.com/buy-propecia-without-a-prescription/:

http://europa.eu/languages/sl/chapter/15