Archive for the 'Prevajanje jezikov' Category

Zanimiva spletna stran o družinah jezikov

Friday, February 16th, 2007

Na spletni strani:

http://home.wanadoo.nl/arjenbolhuis/language-family-trees/

je veliko zanimivih informacij o družinah svetovnih jezikov.

i am taking fluoxetine

Sunday, December 17th, 2006

Indoevropska družina jezikov velja za najbolj raziskovano družino jezikov na svetu.

Helenska veja družine indoevropskih jezikov

Tuesday, October 17th, 2006

Helensko vejo družine indoevropskih jezikov sestavljajo le grški jezik, ki predstavlja enega najstarejših indoevropskih jezikov.  

Baltska veja družine indoevropskih jezikov

Thursday, October 5th, 2006

Baltsko vejo družine indoevropskih jezikov sestavljajo litvanski jezik, latvijski jezik ter že izumrli pruski jezik.

Slovanska veja družine indoevropskih jezikov

Monday, September 4th, 2006

V slovansko vejo družine indoevropskih jezikov spadajo med drugim hvraški, srbski, bolgarski, češki, slovanski, makedonski, bosanski, ukrajinski in beloruski jezik.

Latinska veja družine indoevropskih jezikov

Tuesday, August 29th, 2006

V latinsko vejo družine indoevropskih jezikov spadajo italijanski, portugalski, španski, francoski in še nekaj jezikov.

Vsi od teh jezikov izvirajo iz latinskega jezika, odtod tudi njihovo ime.

Zanimiv diagram zgodovine angleškega jezika

Thursday, August 3rd, 2006

Na spletnem naslovu: http://www.danshort.com/ie/timeline.htm se nahaja zanimiv diagram, ki opisuje zgodovino angleškega jezika. 

Veje indoevropske družine jezikov - Keltska veja

Thursday, July 20th, 2006

Keltska veja indoevropske družine jezikov izvira iz ljudstev, ki so nekoč naseljevali Zahodno Evropo in se kasneje preselili na britanski otok.

Danes jih je najti v Walesu, na Irskem in na Škotskem.

Indoevropski jeziki

Tuesday, July 11th, 2006

Eno najpomembnejših družin jezikov predstavljajo indoevropski jeziki. Izvor indoevropskega jezika naj bi predstavljala ljudstva s področja okoli Črnega morja, ki so se kasneje selila na vzhod. Med drugim med indoevropske jezike spadajo naslednji pomembni jeziki: angleški, španski, francoski, nemški in ruski.

Povezanost jezikov med sabo

Sunday, June 25th, 2006

Že omenjenih 4000-6000 svetovnih jezikov ni med sabo popolnoma neodvisnih, temveč so med sabo povezani.

Klasificirati oziroma grupirati jih je mogoče v takoimenovane družine jezikov. Ena takšnih, v katero med drugim spada tudi angleški jezik je indoevropska družina jezikov.