Archive for June, 2009

Angleški jezik

Tuesday, June 23rd, 2009

Angleški jezik je eden najbolj razširjenih jezikov na svetu. V veliko državah je uradni jezik, ob tem pa je tudi pogosto jezik, ki se ga učijo kot prvi tuji jezik. Angleščina je tudi eden izmed zelo pomembnih jezikov na področju posla, saj se pogosto zgodi, da če dva poslovneža ne govorita istega jezika, lahko kot jezik sporazumevanja izbereta angleščino. S tega vidika je tudi povpraševanje po prevajanju angleščine relativno veliko.