Archive for December, 2006

Zanimivost o indoevropski družini jezikov

Sunday, December 17th, 2006

Indoevropska družina jezikov velja za najbolj raziskovano družino jezikov na svetu.