[[POST_TITLE]]

August 4th, 2021

[[POST_CONTENT]]

belly fat prednisone

August 4th, 2021

[[POST_CONTENT]]

illegal drugs and zoloft

October 20th, 2009

Dobrega prevajalca odlikujejo številne lastnosti. Ena najpomembnejših je seveda zelo dobro poznavanje tako izvornega jezika besedila, ki ga prevaja in še posebno ciljnega jezika besedila, v katerega prevaja. Še najbolje za kakovost prevoda je, da je materni govorec ciljnega jezika. Druga pomembna lastnost dobrega prevajalca je natančnost pri prevajanju. Natančnost je še zlasti pomembna v primeru, da gre za prevod zahtevnejših vsebin, kot je npr. prevajanje pravnih besedil.

Angleški jezik

June 23rd, 2009

Angleški jezik je eden najbolj razširjenih jezikov na svetu. V veliko državah je uradni jezik, ob tem pa je tudi pogosto jezik, ki se ga učijo kot prvi tuji jezik. Angleščina je tudi eden izmed zelo pomembnih jezikov na področju posla, saj se pogosto zgodi, da če dva poslovneža ne govorita istega jezika, lahko kot jezik sporazumevanja izbereta angleščino. S tega vidika je tudi povpraševanje po prevajanju angleščine relativno veliko.

Službe v jezikoslovju

April 28th, 2009

Pred časom sem prebiral, da naj bi v Evropski Uniji čez nekaj let nastalo veliko pomanjkanje prevajalcev, saj se dosedanji prevajalci odpravljajo v pokoj, ta tok prevajalcev iz služb v evropskih ustanovah pa ni pokrit s tokom novih, mladih prevajalcev iz univerz in od drugod. Posledica tega je, da naj bi bilo brez sprememb na tem področju, prevajalcev čez nekaj let enostavno premalo glede na vse prevajalske naloge, ki obstajajo v ustanovah Evropske Unije. Slednja zaradi tega že pripravlja razne ukrepe oziroma programe, s katerimi bo poskušala spodbuditi mlade ljudi k učenju tujih jezikov. V času krize je tako kar zanimivo vedeti, da obstajajo tudi poklici, kjer je kar visoka verjetnost za to, da se dobi službo. Glede na zgoraj omenjene procese, ki potekajo je namreč le malo verjetno, da bi se čez nekaj let pojavil velik presežek prevajalcev v ustanovah Evropske Unije.

Učenje jezikov

March 27th, 2009

Ena izmed koristnih stvari, ki se jih lahko človek nauči v mladosti, ko ima še veliko več časa kot pa kasneje, ko je že v službi ali pa recimo na študiju so gotovo tuji jeziki. Prva prednost, da se jezike človek nauči ko je še mlad je že preprosto v tem, da se je tujih jezikov veliko lažje naučiti v mladosti, kot pa pri visokih letih. Druga prednost, kot že omenjeno pa je tudi v tem, da imamo v mladosti relativno precej več časa, kot pa kasneje. Znanje čimveč tujih jezikov pa je v kasnejši karieri gotovo nekaj, kar skoraj v vseh primerih lahko le koristi. Pa ni mišljeno le turistični vidik, temveč tudi poslovni. Če znate kak tuji jezik več, lahko prebirate kakšno publikacijo več, se izkažete v svojem delovnem okolju, ko pridejo na obisk poslovni partnerji iz ustrezne države, opravljate prevajanje besedil,… Slovenci nekako obvladamo angleški in nemški jezik, za preostale jezike pa je potem že manj verjetno, da jih znamo. Znanje vsaj še enega ali morda dva od tujih jezikov je nekaj kar je verjetno škoda, če se ne osvoji.

Jeziki in Evropa

March 4th, 2009

Integracija Evropske unije v zadnjih nekaj desetletjih je v evropskem prostoru gotovo pozitivno vplivala na razvoj jezikov, saj jih je zaradi zunanjih okvirjev približala med sabo. Poleg tega se zaradi večje trgovinske menjave med članicami EU tudi sami prebivalci EU hočeš nočeš morajo malo bolj zanimati za jezik in kulturo svojih sosedov, kot je to veljalo doslej, saj je od tega nenazadnje odvisna tudi poslovna uspešnost. Prav slednja pa je tudi eden največjih motivatorjev za večino področij in zato so s tega vidika tudi evropske integracije pomembno prispevale k večjemu razvoju jezikov v Evropski uniji.

Jezikovni portal Evropa

December 28th, 2008

Naletel na zanimivo spletno stran, jezikovni portal Evropa:

http://europa.eu/languages/sl/home

Portal ponuja številne informacije o 23 uradnih jezikih v 27 državah članic Evropske Unije. Spoštovanje jezikovne različnosti med državami Evrope je zapisano tudi v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, ki je dostopna na spletnem naslovu:

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sl/oj/2004/c_310/c_31020041216sl00410054.pdf

Na portalu imajo tudi razdelek na temo prevajanje:

http://europa.eu/languages/sl/chapter/15

Zanimiva spletna stran o družinah jezikov

February 16th, 2007

Na spletni strani:

http://home.wanadoo.nl/arjenbolhuis/language-family-trees/

je veliko zanimivih informacij o družinah svetovnih jezikov.

Zanimivost o indoevropski družini jezikov

December 17th, 2006

Indoevropska družina jezikov velja za najbolj raziskovano družino jezikov na svetu.