Helenska veja družine indoevropskih jezikov

October 17th, 2006

Helensko vejo družine indoevropskih jezikov sestavljajo le grški jezik, ki predstavlja enega najstarejših indoevropskih jezikov.  

Baltska veja družine indoevropskih jezikov

October 5th, 2006

Baltsko vejo družine indoevropskih jezikov sestavljajo litvanski jezik, latvijski jezik ter že izumrli pruski jezik.

Slovanska veja družine indoevropskih jezikov

September 4th, 2006

V slovansko vejo družine indoevropskih jezikov spadajo med drugim hvraški, srbski, bolgarski, češki, slovanski, makedonski, bosanski, ukrajinski in beloruski jezik.

Latinska veja družine indoevropskih jezikov

August 29th, 2006

V latinsko vejo družine indoevropskih jezikov spadajo italijanski, portugalski, španski, francoski in še nekaj jezikov.

Vsi od teh jezikov izvirajo iz latinskega jezika, odtod tudi njihovo ime.

Germanska veja indoevropskih jezikov

August 12th, 2006

Germansko vejo indoevropskih jezikov sestavljajo angleški, nemški, nizozemski, flamski, danski, norveški, švedski, gotski, islandski in še številni drugi jeziki.

 

Zanimiv diagram zgodovine angleškega jezika

August 3rd, 2006

Na spletnem naslovu: http://www.danshort.com/ie/timeline.htm se nahaja zanimiv diagram, ki opisuje zgodovino angleškega jezika. 

Veje indoevropske družine jezikov - Keltska veja

July 20th, 2006

Keltska veja indoevropske družine jezikov izvira iz ljudstev, ki so nekoč naseljevali Zahodno Evropo in se kasneje preselili na britanski otok.

Danes jih je najti v Walesu, na Irskem in na Škotskem.

Indoevropski jeziki

July 11th, 2006

Eno najpomembnejših družin jezikov predstavljajo indoevropski jeziki. Izvor indoevropskega jezika naj bi predstavljala ljudstva s področja okoli Črnega morja, ki so se kasneje selila na vzhod. Med drugim med indoevropske jezike spadajo naslednji pomembni jeziki: angleški, španski, francoski, nemški in ruski.

Katere jezike govori največ ljudi?

July 3rd, 2006

Največ ljudi, upoštevajoč tako tiste, ki imajo jezik kot prvi jezik ter tudi tiste, ki ga govorijo kot drugi jezik-

govori angleščino, španščino in kitajščino.

Povezanost jezikov med sabo

June 25th, 2006

Že omenjenih 4000-6000 svetovnih jezikov ni med sabo popolnoma neodvisnih, temveč so med sabo povezani.

Klasificirati oziroma grupirati jih je mogoče v takoimenovane družine jezikov. Ena takšnih, v katero med drugim spada tudi angleški jezik je indoevropska družina jezikov.