Indijska veja družine indoevropskih jezikov

Indijska veja družine indoevropskih jezikov je najštevilčnejša, jeziki izhajajo iz sanskrta. V indijsko vejo štejemo hindi, urdu, bengali, punjabi in še številne druge jezike.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.