Povezanost jezikov med sabo

Že omenjenih 4000-6000 svetovnih jezikov ni med sabo popolnoma neodvisnih, temveč so med sabo povezani.

Klasificirati oziroma grupirati jih je mogoče v takoimenovane družine jezikov. Ena takšnih, v katero med drugim spada tudi angleški jezik je indoevropska družina jezikov.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.